ZOZ MSW Warminsko-Mazurskie Centrum Onkologii, Olsztyn, Poland