Renmin University of China

No.59, Zhongguancun Avenue, Haidian District, Beijing, 100872, China (Outside UK)