Tianjin Normal University

No 393 Binshuixi Road, Xiqing District (Unknown)