FUJIFILM

577, Ushijima, Kaisei-machi, Ashigarakami-gu, 258-8577 (Unknown)