Barcelona, la ciutat dels llibres prohibits: Importació, venda i consum del libres il·legals durant el franquisme (2016)

First Author: Cornella Detrell J

Abstract

No abstract provided

Bibliographic Information

Publication URI: http://www.lavenc.com/index.php?/cat/revistes/L-Avenc/419/Focus/Barcelona-la-ciutat-dels-llibres-prohibits

Type: Journal Article/Review

Volume: 420

Parent Publication: L'Avenç: Revista d'història i cultura