Urbanitat postnacional més enllà de l'estat (pluri)nacio(nal) en la UE: comparant Escòcia, Catalunya i el País Basc (2017)

First Author: Calzada I
Attributed to:  Urban Transformations Co-ordinator funded by ESRC

Abstract

No abstract provided

Bibliographic Information

Digital Object Identifier: http://dx.doi.org/10.28939/iam/debats.131-1.4

Publication URI: http://dx.doi.org/10.28939/iam/debats.131-1.4

Type: Journal Article/Review

Parent Publication: Debats. Revista de cultura, poder i societat

Issue: 1