La censura després dels censors: algunes reflexions sobre aspectes no resolts de l'herència cultural del franquisme (2011)

First Author: Jordi Cornellà-Detrell

Abstract

No abstract provided

Bibliographic Information

Publication URI: http://trilcat.upf.edu/wp-content/uploads/2013/01/cornella-AT2.pdf

Type: Journal Article/Review

Volume: 2

Parent Publication: Anuari Trilcat

Issue: 1