GlaxoSmithKline R & D Ltd

SG1 2NY (East of England)