European Marine Energy Centre

KW16 3AW (Scotland)